přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

RENOMIA ŽIVOT

Rizikové životní pojištění

Možná máte doma životní pojistku. Kryje ovšem Vaše stávající pojistka rizika, která skutečně potřebujete? Víte že mít pojistku nemusí znamenat, že jste pojištěni? Ne vždy platí, že životním pojištěním jste pojištěni pro ztrátu života! Na Rizikové životní pojištění se vy i vaši blízcí můžete spolehnout v případě nenadálých a často fatálních situacích.

Výhody skupinového pojištění

Výhodou skupinového řešení je výrazně nižší pojistné, než u individuální smlouvy se srovnatelnými podmínkami a zjednodušené zkoumání zdravotního stavu. Zaměstnanci tímto způsobem jednoduše získají levné krytí rizik spojených s životem a zdravím.

Pokud hledáte řešení pojištění pro více než 10 zaměstnanců, můžeme vám nabídnout celou řadu pojistných produktů a připravit program pojištění dle vašich požadavků a představ. Skupinové pojištění je administrativně velice jednoduché, při uzavírání smlouvy je nutné dodat pouze seznam zaměstnanců.

Výhody individuálního pojištění

Sjednání individuálního pojištění umožňuje každému sestavit si vlastní program pojištění „šitý na míru“. Pojistnou částkou zohlednit své rodinné i finanční závazky, sjednat další pojištění, jako například: pojištění denních dávek či závažných onemocnění.

V průběhu platnosti pojistné smlouvy je možné pravidelně upravovat výši pojistných částek (v závislosti na příjmech i závazcích pojištěného) i rozšiřovat o potřebná připojištění

Jak zvolit pojistnou částku

  • Pevnou pro všechny zaměstnance (např. 500 000 Kč).
  • Shodnou v rámci jednotlivých kategorií, na něž lze rozdělit zaměstnance (např. top management 5 mil. Kč, střední management 2 mil. Kč, ostatní zaměstnanci 1 mil. Kč).
  • Ve výši násobku platu každého zaměstnance (např. dvojnásobek hrubého ročního příjmu).

Pojistné částky pro jednotlivá připojištění lze sjednat nezávisle na pojistné částce pro případ smrti.

Co když pojištěný zaměstnanec změní zaměstnavatele? Co to pro mě jako zaměstnavatele z hlediska skupinového pojištění znamená?

Dojde-li u skupinové smlouvy k odchodu zaměstnance, informuje o tom zaměstnavatel pojišťovnu (např. e-mailem). Pojišťovna v následném vyúčtování zohlední změnu ve skupině pojištěných zaměstnanců a obvykle k datu splatnosti běžného pojistného upraví výši pojistného.

Jak komplikované je vyřizování skupinového pojištění zaměstnanců?

Skupinové pojištění je administrativně velice jednoduché – při uzavírání smlouvy je nutné dodat pouze seznam zaměstnanců a rozsah požadovaného krytí. Při pojistné události pojišťovna jedná se zaměstnavatelem i s pojištěným, aby tak byla vzájemná komunikace co nejefektivnější. Smlouva se vždy uzavírá na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením.

Pokud hledáte řešení šité na míru pro více než 10 zaměstnanců, můžeme vám nabídnout řadu produktů, z kterých si můžete vybrat a utvořit plán přesně podle vašich požadavků. Naši zkušení zaměstnanci vám rádi pomohou, abyste vybrali ten nejlepší pojistný plán a služby pro vaše zaměstnance.

Modelový příklad – rodina je na mě finančně závislá

32letý muž, pracovník ve státní správě, má plat 35 000 Kč měsíčně. Uzavře životní pojištění s pojistnou částkou na smrt 1 200 000 Kč. Oprávněnou osobou je manželka. Celkové měsíční pojistné činí cca 1 000 Kč.

Po 6 letech trvání pojištění zemře v důsledku autohavárie.

Manželce, která je v tu dobu na mateřské dovolené spolu se dvěma dětmi, vznikl nárok na vyplacení částky 1 200 000 Kč, která jí pomůže nenadálou situaci řešit. Sice jí manžela nenahradí, ale rodina bude ekonomicky soběstačná.

Modelový příklad – splácím hypotéku

40letá žena, pokladní, plat 15 000 Kč, splácí úvěr ze stavebního spoření ve výši 3 000 Kč měsíčně (celková výše úvěru je 250 000 Kč). Nemá uzavřeno životní pojištění, má sjednáno pouze úrazové pojištění s tímto rozsahem: pojistná částka pro případ smrti úrazem 200 000 Kč, trvalé následky 500 000 Kč. Měsíční pojistné je 180 Kč. Ve 43 letech je jí diagnostikována leukémie, v jejímž důsledku zemře. Pozůstalí budou muset bohužel doplatit úvěr ze stavebního spoření. Pojistná částka pro případ smrti nebude vyplacena, neboť v rámci úrazového pojištění je kryto jen úmrtí v důsledku úrazu a ne nemoci.

Jak by měla být rizika pro takovou pojistnou událost nastavena optimálně?

Paní si měla uzavřít například rizikové pojištění na dobu 10 let (doba shodná s dobou splácení úvěru) s pojistnou částkou na smrt ve výši 250 000 Kč, za které by zaplatila 150 Kč měsíčně.

Víte že...

Podle průzkumu ČAP uzavírá 75 % osob životní pojištění s cílem zabezpečit sebe a své blízké. Přesto ovšem pouze 25 % ze zaplaceného pojistného pojištěný alokuje na pojištění rizika a nepoměrně větší část spoří!

Přihlášení klienta
nebo zavřít

prozamestnance.cz je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.