flat garage umbrella baloon sun menu cross phone-call arrow-1 arrow-2 arrow-3 arrow-4 arrow-5 arrow-6 arrow-7 heart check tie weight graph graph2 house quot phone envelope linkedin youtube twitter facebook arrow-up arrow-down arrow-right arrow-left txt pdf xls doc zip video image document document

Novinky

Pojištění

Dobré rady na léto, díl 2. : Jak postupovat při úrazu v zahraničí?

  • Při onemocnění nebo úrazu vždy volejte asistenční službu!
  • Zaplatíte-li ambulantní ošetření v hotovosti, uschovejte si účty a zprávy lékaře, aby vám mohly být náklady po návratu proplaceny
  • Pokud nebude možné uhradit účty v hotovosti, obraťte se na asistenční službu.
  • Dojde-li k úrazu vyšetřovaném policií, předejte pojišťovně veškeré doklady policie.
  • Vyžaduje-li vaše onemocnění či úraz lékařský převoz, asistenční služba musí být rovněž předem informována.